page view image

Strunkeveko - konsertproduksjon

Arrangementsinformasjon
event image

Kurs i konsertproduksjon med Silje Onstad Hålien og Andreas Skeie Ljones

Konsertproduksjon er eit kurs for dei eldste på Strunkeveko og har ei nedre aldersgrense på 16 år.

Kursdeltakarane skal jobbe med å lage to konsertar, ein som skal synast fram i Tisleidalen torsdag kveld, og ein på Jørn Hilme-stemnet på fredag kveld. Deltakarene vil få innsikt i korleis det er å tenkje heilheit på ein konsert med tanke på repertoar, innhald, bruk av rommet, og meir organisatoriske sider ved det å skulle lage konsert. I tillegg vil ein jobbe med å sette lys og lyd til konsertane.

Kurset er for både dansarar og spelemenn/songarar. Deltakarane vil få verdifull kunnskap som kan kome til nytte enten ein ser for seg å leve som profesjonell folkemusikar/folkedansar, eller rett og slett ynskjer å bli tryggare som konserthaldarar.

NB! Kurset varer frå sundag 5. juli til fredag kveld 10. juli. 

Silje Onstad Hålien er frå Valdres. Ho er dansar og koreograf, og set opp eigne førestillingar både under eige namn samt kompaniet Villniss som ho driv saman med Andreas Skeie Ljones. Silje er opptatt av å bruke det folkelege materiale innanfor dans og musikk i eit samtidig utrykk og ho er ein svært sentral person i utviklinga av det sceneiske feltet innan tradisjonsdans.

Andreas Skeie Ljones har vore med som lærar på konsertproduksjonskurset sidan oppstarten i 2017. Andreas er ein nyskapar og utviklar i folkemusikken. I tillegg til utstrakt konsertverksemd er han tilsett som produsent ved Riksscenen, den nasjonale scenen for folkemusikk og folkedans.

Søskenmoderasjon: Dersom to eller fleire søsken deltek på kurset får de ein søskenmoderasjon. Moderasjonen er på 500,- og du skriv då inn rabattkoda "Søskenpris" i feltet som sier: "Hvis du har en promo-kode, legg den inn her". NB: rabatten skal bli synleg på prisen før betalinga er gjennomført. 


Restriksjoner

Når du har meldt deg på kurset vil du få meir info på e-post seinast 15. juni.

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpt kurs blir normalt ikkje refundert, men ta kontakt med post@strunkeveko.no dersom noko heilt spesielt skulle oppstå som forhindrar ein i å kome på kurs.