page view image

Strunkeveko - song 2023

Informasjon
event image

Songkurs med Camilla Granlien

Folkesong er eit vidt begrep, og på songkurset får du med deg repertoar frå ulike tider og stiler frå folkesongen si historie. Undervisninga blir tilpassa alder og nivå, så langt det lar seg gjere og du vil få undervisning både individuelt og i gruppe. 

Camilla Granlien (f. 1974) er utdanna folkesangar med ein master i tradisjonskunst fra Universitetet i Sørøst-Norge. Ho har jobba som frilans songer i snart 20 år med mange konserter i regi av m.a. Den kulturelle skulesekken, barnehagekonsertar, Spaserstokk-konsertar og ulike festivaler. I tillegg held ho konsertar med band og prosjekter og likar godt å bruke folkesongen i møte med andre sjangrar og musikarar. Camilla har undervist m.a. ved folkemusikklinja på Vinstra vidaregåande skule og Ole Bull akademiet.

NB: I år har vi også song fordjuping for dei over 14 år.

Søskenmoderasjon: Dersom to eller fleire søsken deltek på kurset får de ein søskenmoderasjon. Moderasjonen er på 500,- og du skriv då inn rabattkoda "Søskenpris" i feltet som sier: "Hvis du har en promo-kode, legg den inn her". NB: rabatten skal bli synleg på prisen før betalinga er gjennomført. 


Restriksjoner

Når du har meldt deg på kurset vil du få meir info på e-post seinast 15. juni.

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpt kurs blir normalt ikkje refundert, men ta kontakt med post@strunkeveko.no dersom noko heilt spesielt skulle oppstå som forhindrar ein i å kome på kurs.